SASS co-teachingprogramma: Samen Aan de Slag met Schrijven!

Evidence-based groepsinterventie voor handschriftontwikkeling

 

Alle kinderen leren schrijven op school. Kinderen behalen betere schoolresultaten en hebben meer zelfvertrouwen wanneer ze leesbaar en soepel kunnen schrijven. Dit lukt de meeste kinderen, maar niet voor alle kinderen verloopt het leren schrijven succesvol. Veel kinderen in groep 3 en 4 hebben extra ondersteuning nodig in de vorm van aanvullende instructie en gerichte oefening. Uit onderzoek is bekend dat een kortdurende en gerichte ondersteuning effectief is om hen weer mee te laten doen met de groep. Daarom is er een evidence-based groepsinterventie ontwikkeld voor kinderen uit groep 3 en 4 (of hoger), zodat ze snel weer kunnen aanhaken bij het handschriftniveau van de groep. Binnen dit co-teaching programma werken de kinderfysiotherapeut en leerkracht samen en versterken elkaar in de

aanpak. De SASS-groepsinterventie* vindt plaats in de klas.

 

Het belang van leren schrijven, het motiveren van kinderen vanuit de zelfdeterminatietheorie en de principes van motorisch leren vormen samen de brede en stevig gefundeerde wetenschappelijke basis van de SASS-groepsinterventie.

 

Hoe ziet de SASS-groepsinterventie eruit?

Vooraf aan de SASS-groepsinterventie selecteert de leerkracht de kinderen met handschriftmoeilijkheden. De leerkracht gebruikt hiervoor de Handschrift-QuickScan en SQT. De interventie kent een gestructureerde opbouw van 8 weken voor groep 3 en 6 weken voor groep 4 of hoger. De interventie vindt in de klas plaats en kan aan de hele klas worden toegepast, waarbij kinderen met (de meeste) handschriftproblemen extra aandacht krijgen of enkel aan de leerlingen met handschriftproblemen (tijdens de schrijflessen). Het programma start met de inventarisatie-les: kinderfysiotherapeut en het groepje kinderen met handschriftproblemen (of de gehele klas) gaan aan de slag en stellen met elkaar individuele doelen vast die tijdens het volgen van het programma aan bod komen. De kinderfysiotherapeut leidt de wekelijkse co-teaching sessie in de klas en de kinderen herhalen tweemaal per week zelfstandig de oefenstof.

 

Doe je mee zodat alle kinderen met plezier leesbaar en soepel leren schrijven?

 

Neem contact op voor meer informatie over de SASS-groepsinterventie.

 

 

*SASS is een is een evidence-based schrijfinterventie ontwikkeld door SchrijvenNL

** Handschriftontwikkeling is opgenomen in de NPO-menukaart