Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie die gericht is op het behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar die problemen ervaren in het bewegen en/of de motoriek. Een kinderfysiotherapeut heeft na de HBO opleiding fysiotherapie een 3 of 4 jarige (master)opleiding gevolgd tot kinderfysiotherapeut.

 

Voorbeelden van de problemen die een kinderfysiotherapeut behandeld zijn:

 • (pijn)klachten aan het bewegingsapparaat
 •  sportgerelateerde klachten
 •  klachten als gevolg van een breuk, blessure of na operatie
 •  een achterstand in de motorische ontwikkeling
 •  problemen gerelateerd aan slechte conditie en/of matige kracht
 •  houdingsafwijkingen
 •  overgewicht
 •  problemen bij het poepen en/of plassen
 •  aandoeningen aan de luchtwegen
 •  schrijfproblemen (mede) als gevolg van (fijn) motorische problemen
 •  voorkeurshoudingen bij baby's

De eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak vindt een gesprekje met ouder en kind plaats om de problemen in kaart te brengen, daarna zal het onderzoek en eventueel testen plaats vinden. soms lukt het niet om het onderzoek en de testen bij de eerste afspraak af te ronden, dan wordt dit bij de tweede afspraak gedaan. Bij het onderzoek kun je denken aan (bewegings)onderzoek naar de oorzaak van de klachten, observeren van de houding of het beweegpatroon (b.v. bij sportgerelateerde problemen). 

 

De behandeling is geheel afhankelijk van de oorzaak van de klachten, de hulpvraag, de leeftijd, ontwikkelingsniveau en groeifase waarin het kind of de puber zich bevindt. Zo kun je bij de behandeling van motorische problemen denken aan oefeningen om de motorische ontwikkeling te stimuleren en bijvoorbeeld kan de behandeling sportblessures of andere lichamelijke klachten bestaan uit adviezen, verbeteren van de mobiliteit en trainen van coördinatie of stabiliteit.

 

Meestal vindt de behandeling op de praktijk plaats. Bij hele jonge kinderen van 0 tot 2 jaar, ernstig zieke kinderen of na operatie  wordt er vaak aan huis behandeld. In enkele gevallen vindt de behandeling op school plaats, als het niet mogelijk is om deze op de praktijk plaats te laten vinden en/of wanneer nauwe samenwerking met de leerkracht wenselijk is.