Kinderfysiotherapie bij schrijfproblemen

 

Steeds meer kinderen ervaren schrijfproblemen. Ze kunnen last hebben van schrijfpijn, een slecht leesbaar handschrift, schrijven te langzaam of hebben problemen in het aanleren van het schrijven.

Door de komst van tablets, smartphones, computers vragen steeds meer mensen zich af of schrijven nog wel zo belangrijk is. Maar hoewel er veel alternatieven zijn voor het schrijven, blijft schrijven niet alleen een manier om te communiceren, maar ook erg belangrijk voor het leren op school en voor de hersenontwikkeling. Zo blijkt uit verschillende onderzoeken dat kinderen letters beter leren herkennen door ze op te schrijven en zijn kinderen ook beter in spelling en lezen als ze de woordjes en zinnen moeten opschrijven in plaats van oefenen met behulp van de computer of kaartjes. Door te schrijven worden er nieuwe verbindingen  in je hersenen gelegd. Je kunt je beter concentreren, verbetert je fijne motoriek en kun je sneller denken.

 

Een slecht leesbaar handschrift kan verschillende oorzaken hebben, zoals matige aandacht of motivatie, onvoldoende aangeleerd handschrift, moeite hebben met spelling of lezen of problemen met de (fijne)motoriek. De kinderfysiotherapeut kan ondersteunen in het achterhalen van de oorzaak of oorzaken van het schrijfprobleem. Wanneer er problemen zijn met de schrijfmotoriek kan de kinderfysiotherapeut dit behandelen door middel van specifieke oefentherapie en adviezen.De kinderfysiotherapeut kan waar nodig contact leggen met de leerkracht voor overleg en het geven van adviezen.