Huisregels

Aanmelden

Bij de aanmelding wordt het BSN-nummer en/of geboortedatum en adresgegevens gevraagd, hiermee worden de verzekeringsgegevens opgevraagd. Het pasje van de zorgverzekering hoeft u niet meer mee te nemen. Graag wel een legitimatiebewijs meenemen naar de eerste afspraak. Sinds een aantal jaren is het voor kinderen verplicht om zich te legitimeren wanneer ze gebruik maken van de zorg, dit geldt voor alle kinderen van nul tot achttien jaar.

 

Afmelden

Wanneer u een afspraak wilt afzeggen of verplaatsen, doet u dit dan tenminste 24 uur van te voren. Wanneer een afspraak te laat wordt afgezegd, wordt de behandeling bij de patiënt in rekening gebracht.

Aanvullend: Met de huidige geldende coronaregels wordt er geen behandeling in rekening gebracht wanneer een afspraak binnen 24 uur wordt afgezegd, indien er sprake is van ‘coronagerelateerde’ klachten. Voor meer informatie raadpleeg het RIVM.

Tarieven (onverzekerde zorg)

Alle kinderen tot 18 jaar hebben een (gratis) basisverzekering. Hierdoor hoeft u een behandeling voor uw kind bijna nooit zelf te betalen. Hieronder vindt u de tarieven wanneer bij uitzondering de behandeling zelf betaald dient te worden:

 

Privacybeleid

Om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, houden we een registratie van uw medische en administratieve gegevens bij in een beveiligde omgeving. Op deze registratie is de Wet AVG en de wet WGBO van toepassing.

 

Klachtenregeling

Indien u ontevreden bent, of een klacht hebt stellen wij het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Dan kunnen we proberen om dit voor u op te lossen.

Indien gewenst kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Deze bemiddelt en zoekt samen met u naar een oplossing. Voor meer informatie kijkt u op https://defysiotherapeut.com/klachtenregeling/.